Các ví dụ Lập trình Visual Basic


Đây là các ví dụ Lập trình Visual Basic

Tôi sẽ thường xuyên cập nhật danh sách các ví dụ này.


( đã được xem 8334 lần từ 26/11/2009 )

Tệp đính kèm

  1. VBCrystalReportExample.zip(3211 lượt tải về)
  2. Timkiem.zip(2101 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
VH hatvv156@...
^^
Thầy giáo đẹp trai (dù có tóc bạc vẫn đẹp trai ^^), hiền lành ơi.
Việc đặt mật khẩu chỉ hạn chế người tốt thôi. Chứ còn kẻ gian, thì thiếu gì cách để bẻ mật khẩu đâu thầy ^^.
Chúc thầy khỏe và hạnh phúc.
Nguyễn Văn Đoài-Lớp 10b4 shinichikudo.sherlockhome@...
môn visual basic
1. thầy có thể hướng dẫn viết tiếng việt trong vb6 được k ạ. e tải các bài của thầy về đều bị lỗi chữ hết ạ!
2. có 1 ví dụ thầy có hướng dẫn dùng recordset có điều khiển listbox để hiển thị dữ liệu, thầy có yêu cầu thiết kế 1 nút xóa để xóa 1 bản ghi tương ứng với 1 mục được chọn trong listbox. mong thầy hướng dẫn thêm a.!
em xin cảm ơn
Tệp đính kèm
  1. Bai3.frm(928 lượt tải về)
Tạ Phương Liên phuonglienta@...
Hỏi về VB 6.0
thầy ơi, cho em hỏi khi em ghi từ lưới Listview xuống 1 file .txt lại bị lỗi ạ. Em có gửi bài làm của em thầy xem giúp em với ạ!. Em cảm ơn thầy ạ
Tệp đính kèm
  1. oikhong.rar(860 lượt tải về)
nguyen van huomg choconbn4@...
thay oi giup em
em lam phan tao danh sach cau hoi ngau nhien nhung em bi loi nay va hok hiue nguyen nhan tai sao mong thay giup em. phan bi loi la from 1 nut tao de thi bi loi method ỏ dât member not found
Tệp đính kèm
  1. nhom 5_2.zip(0 lượt tải về)
nguyen vu tung tungn6504@...
Thầy ơi, cho em hỏi
em muốn lọc dữ liệu báo cáo
Dim loc As String
loc = "{tblnhanvien.chucvu}=" & "quan ly"
myrp.RecordSelectionFormula = loc
nhưng sao no báo lỗi ở dòng myrp.RecordSelectionFormula = loc ạ?

thông báo lỗi là A number, currency amount, boolean, date, time, date-time, or string is expected here
Lê Hữu Dũng huudungle@...
re Sự
Chào Sự,
Vấn đề thuộc đề tài tốt nghiệp thì em phải tích cực hỏi Giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp của em nhé.
Tôi cố gắng "không dẫm lên chân người khác", em vui lòng thông cảm.
Bùi Thị Sự hoahongtrongrungtuyet_88@...
BTTN - Em mong thầy hướng dẫn
Em chào thầy!
Em đang làm BTTN đề tài Q Lý Giải Bóng Đá Vleague . Thầy có thể hướng dẫn em cách xắp xếp lịch thi đấu tự động được không ạ.
Em xin chân thành cám ơn!
Lê Hữu Dũng huudungle@...
re Thủy, Tùng
@ Thủy: Cái này tôi đã nói trong giờ học rồi nhé.
@ Tùng: em đặt debug, write nội dung biến sqlInsert ra cửa sổ Immediate rồi copy vào 1 Query của Access để chạy thử, Access sẽ báo cho em biết là sai ở đâu
Ngoài ra, cách tốt nhất để hạn chế lỗi sai kiểu này là dùng Query với các Parameter
BUI XUAN THUY tinhao.pt@...
thay sua giup em voi ak.hihi e lam phien thay wa
em thay dieu kien luon dung de noi sâu dung duoc trong acess nhung khong dung duoc trong vb ak.
vi du:search ="(1=1) " khong dung duoc ak.Dim search As String

If txtngaysinh.Text <> "" Then
search =search & " and (Ngaysinh= " & "#" & txtngaysinh.Text & "#)"
rs.Filter = search
End If
If txthoten.Text <> "" Then
search = search & " and Tennhankhau like *" & txthoten.Text & "* "
rs.Filter = search
End If
nguyen vu tung tungn6504@...
Thầy ơi, cho em hỏi
thầy xem giúp em câu lệnh truy vấn này sai ở đâu ạ. Khi em chạy nó báo lỗi cú pháp INSERT INTO
Dim sqlInsert As String
sqlInsert = "INSERT INTO tblnhanvien" _
& "(manv,Hoten,Ngaysinh,Gioitinh,diachi,coCMTND,Sodienthoai,chucvu,luongcanban,luong,hesoluong,taikhoan,matkhau)" _
& " VALUES ('" & txtmanv.Text & "','" & txthoten.Text & "',#" & txtngaysinh.Text & "#," & optNam.Value & ",'" _
& txtdiachi.Text & "','" & txtcmtnd.Text & "','" & txtsodienthoai.Text & "'," _
& cmbchucvu.List(cmbchucvu.ListIndex) & "," & txtluongcanban.Text & "," _
& txtluong.Text & "," & txthesoluong.Text & ",'" & txttendangnhap.Text & "','" & txtmatkhau.Text & "' )"
Trang 1, 2, 3
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội