Add-In hỗ trợ cuộn chuột (mouse) trong VB6.


VB6 Editor mặc định không hỗ trợ cuộn chuột. Việc cài đặt Add In này tương đối dễ dàng và sử dụng nó thì lại càng thuận tiện. (cung cấp bởi thuongall@yahoo.com)

download
  1. Sau khi download, giải nén, chép file VBIDEMouse.DLL vào thư mục của VB6.EXE.
  2. Mở VB6 IDE lên, vào Project/Preferences rồi Browse đến tập tin VBIDEMouse.DLL.
  3. Vào Add-Ins/Add-Ins Manager chọn "ud.sdc MouseWheel Support" rồi click vào Load on Startup (nếu cần).

thuongall@yahoo.com

( đã được xem 4036 lần từ 13/03/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội