Java: bài tập về đồng bộ hóa các luồng


Bài tập này bổ trợ cho phần kiến thức tương ứng trong bài giảng của tôi trên lớp về Lập trình đa luồng trong Java

 Trong chương trình MoveButton, khi sử dụng 2 luồng mt1, mt2 để đẩy JButton (btn) của ButtonFrame (bf) sang phải thì việc di chuyển của btn không sang phải liên tiếp như ý muốn mà khi tiến lên khi lùi lại.

Hãy sử dụng kĩ thuật đồng bộ hóa các luồng (tham khảo ví dụ ProducerConsumer01, 02) để thay đổi chương trình đã viết để đảm bảo btn được di chuyển liên tiếp sang phải khi sử dụng nhiều luồng.


( đã được xem 3858 lần từ 03/03/2010 )

Tệp đính kèm

  1. ProducerConsumer02.zip(1139 lượt tải về)
  2. ProducerConsumer01.zip(1108 lượt tải về)
  3. MoveButton.zip(1106 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội