Java: Bài tập về luồng và vẽ hình trên Swing


(Java swing graphic) trong bài tập này, 1 quả bóng đang được vẽ trên 1 JPanel đặt trong 1 cửa sổ JFrame.

 Tuy nhiên, ví dụ này chưa hoàn tất.
Ta cần kiểm soát tọa độ của Ball để nó không đi ra ngoài khung của JPanel.

Ngoài ra, nếu dùng 2 Thread để dịch chuyển quả bóng, ta cần quan tâm tới vấn đề Race Condition

(download file đính kèm)


( đã được xem 4593 lần từ 02/04/2010 )

Tệp đính kèm

  1. BallMoving.zip(1676 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội