Tài liệu hướng dẫn làm, viết báo cáo, bảo vệ đồ án tốt nghiệp


Tài liệu này do tác giả Quách Tuấn Ngọc biên soạn cho công tác tại trường ĐHBKHN. Tôi nghĩ rằng nội dung tài liệu khá bổ ích đối với các bạn sinh viên. Các bạn thử tham khảo xem nhé.

Download
Các bạn nào muốn trích dẫn hay sử dụng tài liệu này cho mục đích khác xin vui lòng liên hệ với tác giả Quách Tuấn Ngọc nhé.

( đã được xem 3376 lần từ 14/03/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội