Mẫu biểu Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề lập trình ứng dụng khoa CNTT (áp dụng năm 2012)


Dành cho các sinh viên do tôi hướng dẫn tốt nghiệp hoặc phụ trách

 File Phuluc2012.PDF đính kèm trong bài viết này là file mẫu biểu tôi nhận được với tư cách là một GV hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên khoa CNTT năm 2012. Theo đó, tôi có chức năng phổ biến lại cho sinh viên do tôi hướng dẫn hoặc phụ trách biết để làm theo đúng yêu cầu của khoa CNTT.

Tôi download file này về lúc 15h01 ngày 04/06/2012 với dung lượng 609KB, định dạng PDF - không thay đổi tên cũng như nội dung và upload lên theo bài viết này.
Sinh viên khoa CNTT do tôi hướng dẫn năm 2012 hãy sử dụng các biểu mẫu này cho quyển báo cáo của mình khi đi nộp.
Các qui định về bố cục cũng như cách trình bày nội dung quyển báo cáo, ...v.v hiện vẫn chưa có nên chúng ta tạm thời sử dụng theo dự thảo năm 2010

Tôi không tham gia soạn thảo cũng như không chỉnh sửa tệp tin đính kèm so với bản gốc.
Do vậy, tôi từ chối mọi trách nhiệm (nếu có) phát sinh do nội dung của tệp này hoặc sự sai khác với qui định trong tương lai.
Các sinh viên không do tôi hướng dẫn xin vui lòng tham vấn ý kiến của GV hướng dẫn trực tiếp trước khi sử dụng tài liệu này.

 


( đã được xem 2091 lần từ 04/06/2012 )

Tệp đính kèm

  1. Phuluc2012.pdf(2384 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội