Ví dụ Chèn X vào vị trí thứ k của mảng.


Ví dụ phần cấu trúc dữ liệu "Mảng" trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Chèn X vào vị trí thứ k của mảng

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
typedef int  Mang [100];

void main(){
    Mang a;
    int i, n, k, x;
    clrscr();
    printf("N=");
    scanf("%d", &n);
    for (i=0; i<n; i++){
        printf("m[%d]=", i+1);
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    printf("Mang vua nhap la: \n");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    
    printf("\n Nhap so x=");
    scanf("%d", &x);
    printf("\n Nhap so k trong [1,%d]=", n);
    scanf("%d", &k);
    k--;
    for (i=n; i>k; i--)
        a[i]=a[i-1];
    a[k]=x;
    n++;
    printf("Mang vua chen la: \n");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    getch();
}


( đã được xem 4947 lần từ 04/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
huudung huudung@...
re Nam
Chào em,
Cơ bản là vì những ví dụ C này tôi đều giảng ở trên lớp rồi mới đưa code lên đây để các SV đã học có thể tham khảo và "back check". Quả thực là tôi cũng chưa nghĩ đến việc đưa ví dụ để những người chưa nghe giảng trên lớp của tôi có thể đọc và hiểu dễ dàng.
Qua góp ý này của em, tôi cũng thấy đây là việc cần thiết và sẽ rút kinh nghiệm cho các ví dụ sau, những ví dụ hiện có tôi sẽ cập nhật lại dần dần khi có thời gian.
Cám ơn em đã góp ý.
Hiện giờ có chỗ nào chưa hiểu, em cứ hỏi, tôi sẽ trả lời đầy đủ.
Bùi tiến nam namcam204@...
Gửi thầy
sao thầy không ghi chú và giải thích các câu lệnh, em đọc nhưng không hiểu mấy mong thầy viết các bài khác nên giải thích cho em và mọi người được hiểu dõ hơn. cảm ơn thầy đã đăng bài giúp đỡ bọn em
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội