Ví dụ Đọc ghi FILE có định dạng (các hàm fscanf, fprintf)


Ví dụ phần Xử lý FILE trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*
FILE
fscanf, fprint
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(){
    FILE *f;
    int n, tg, i;
    clrscr();
    f=fopen("textdata83.dat","w+");
    if (f==NULL){
        printf("FILE ERROR ");
        exit(1);
    }
    printf(" So luong N=");
    scanf("%d", &n);
    fprintf(f, "%d\n", n);
    for (i=0; i<n; i++){
        printf("So thu %d: ", i+1);
        scanf("%d", &tg);
        fprintf(f, "%d ", tg);
    }
    fseek(f, SEEK_SET, 0);//dich chuyen con tro ve dau file de doc
    fscanf(f, "%d", &n);
    printf("n=%d\n", n);
    for (i=0; i<n; i++){
        fscanf(f,"%d", &tg);
        printf("%d\n", tg);
    }
    fclose(f);
    getch();
}


( đã được xem 4979 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
nguyen luong khanh bantoilatoi@...
Giúp em bài này 1 chút!
Chào anh!
Em đang cần làm 1 bài về cấu trúc dữ liệu mong anh có thể chỉ giúp (nhất là câu đầu tiên trong tệp đính kèm).
Mong anh có thể chỉ giúp.Xin chân thành cảm ơn.
Tệp đính kèm
  1. Đề bài.pdf(96 lượt tải về)
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội