Ví dụ Cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ


Ví dụ phần Con trỏ trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <alloc.h>
void main(){
    int *p;
    p=(int *)malloc(1* sizeof(int));//cap phat bo nho vua cho 1 phan tu kieu int
    *p=1;
    printf("\n  p=%ld", p);
    printf("\n *p=%d", *p);
    getch();
    free(p);//giai phong vung nho da cap phat
}


( đã được xem 1919 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
 trung12ly@...
thắc mắc
thầy có thể cho em biết tác dụng của con trỏ p là gì không ạ?
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội