Các video demo Hệ quản trị CSDL MS Access


Đây là các đoạn Video demo cách thực hiện các thao tác cơ bản với HQTCSDL MS Access.

  1. Tạo CSDL
  2. Tạo Bảng, đặt khóa chính
  3. Thiết lập quan hệ giữa các bảng.
  4. Thao tác cơ bản với QBE
  5. .....còn nữa


( đã được xem 2661 lần từ 22/08/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
 the_vjola@...
Cảm ơn thầy!
Cảm ơn thầy nhiều ạ. Thầy up tiếp nhé.
hằng be_ju90@...
thank thầy nha
e cảm ơn thầy nhiều nha.e đã hiểu hơn rồi:)
[Mr] Chuột hieunt.coi@...
cảm ơn thầy
Các video demo về hệ quản trị CSDL MS Access của thầy rất chi tiết và hữu ích cho em:D em cảm ơn thầy
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội