Cấu hình VB6 IDE nên làm trước khi lập trình


Việc thiết lập cấu hình này sẽ giúp ta làm việc với VB6 IDE thuận tiện hơn

Thu hẹp kích thước mắt lưới thiết kế để điều chỉnh các điều khiển trên Form chi tiết hơn

  1. menu Tool --> Options
  2. chọn tab General, thay đổi width, height trong Grid Unit thành 60 twipsgridunit.jpg

Đặt yêu cầu khai báo biến:

Mặc định thì VB không yêu cầu khai báo biến trước khi sử dụng. Mỗi khi có 1 tên biến mới, VB sẽ tự động cấp phát bộ nhớ cho biến đó theo kiểu Variant. Tuy nhiên, người ta nói rằng Variant thì chậm và người lập trình thì sẽ khó theo dõi được dữ liệu trong chương trình nếu để như vậy.
Để giải quyết vấn đề, ta chỉ cần thêm Option Explicit vào đầu mỗi đơn vị chứa mã lệnh (Form, Module, ....).
Nếu muốn áp dụng tự động cho tất cả các đơn vị chứa mã lệnh về sau, hãy vào Tool --> Options --> tab Editor
check vào mục Require Variable Declaration
optionexplicit.jpg

( đã được xem 2341 lần từ 13/03/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Hữu Dũng huudungle@...
@Long: VSFlexGrid
Thông cảm nhé, mình không giúp copy phần mềm bản quyền được.
Tuy vậy, vửa search Google từ khoá VSFlexGrid, thấy người ta xin nhau đầy ra đấy
Mai Hải Long - Lớp 0208A1  hei.babi@...
Giúp em với thầy ơi!
Thưa thầy! Em đang cần gấp bộ cài vsflex 7 hoặc 8 mà không thể tìm mua ở đâu được.Thầy có thể giúp em với không ạ??? Em cảm ơn thầy
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội