Ví dụ về nhập xuất dữ liệu ra file trong C++


C++ cung cấp các đối tượng fstream, ifstream, ofstream cho phép đọc ghi dữ liệu ra file.

( xem file đính kèm)


( đã được xem 4632 lần từ 17/05/2010 )

Tệp đính kèm

  1. Files.ZIP(1266 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội