[ASP.NET] Ví dụ sửa dữ liệu (2)


Bài chữa cho ví dụ sửa dữ liệu

 mời các bạn xem trong file đính kèm


( đã được xem 2017 lần từ 04/06/2012 )

Tệp đính kèm

  1. Hanghoa_Sua.zip(896 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội