[ASP.NET] Thêm dữ liệu vào bảng phía nhiều và hiển thị dữ liệu từ bảng đó


Cho 2 bảng tblNhomhang(PK_iNhomhangID, sTennhom) tblHanghoa (PK_iHanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu, tCapnhatcuoi, FK_iNhomhangID) có quan hệ 1-N

 Lập trình thực hiện Thêm hàng và hiện danh sách hàng hoá


( đã được xem 2128 lần từ 04/06/2012 )

Tệp đính kèm

  1. NhapDulieuVaobangPhiaNhieuVaHien.zip(809 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Phan Văn Hiến hienvic.cntt@...
Thầy viết 1 bài về hiển thị danh sach theo QueryString đi thầy
Thầy viết 1 bài về hiển thị danh sách theo QueryString đi thầy.cảm ơn Thầy.
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội