OITC mở cửa nhận thực tập viên mới
OITC là chữ cái viết tắt của Online Instructional Technology Center - là nơi tôi đang làm việc.
8h ngày 26/4/2009 sẽ có buổi giới thiệu Mind Map ở FITHOU
Tản mạn đầu tiên cho tháng 4
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội