Tổng hợp, tản mạn
OITC mở cửa nhận thực tập viên mới
OITC là chữ cái viết tắt của Online Instructional Technology Center - là nơi tôi đang làm việc.
8h ngày 26/4/2009 sẽ có buổi giới thiệu Mind Map ở FITHOU
Tản mạn đầu tiên cho tháng 4

HTML, xHTML, CSS
Sự khác nhau về độ rộng của các thành phần trên IE và FF
Mấy anh chị trình duyệt này chẳng ai chịu ai, rốt cuộc là khổ mấy người làm web thôi. vấn đề này chắc hẳn ai cũng gặp, cách giải quyết này chưa hẳn đã tối ưu. Bạn có cách nào khác không?
Qui định Height nhỏ cho DIV rỗng trong IE6
Lựa chọn DOCTYPE cho trang web của bạn
xHTML - Nào ta cùng xem

JavaScript, DOM
Sử dụng DOM & JavaScript chọn nhiều checkbox trên trang web
Ta đã gặp ứng dụng chọn nhiều checkbox với 1 click như trong Yahoo Mail, Gmail.. Ví dụ này demo cho phương thức getElementsByTagName(..) của DOM để làm việc tương tự
Ví dụ phần lập trình client side (môn học Lập trình web)

Visual Basic 6.0
[VB6] Sử dụng RecordSet làm cấu trúc lưu trữ dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ mà không cần kết nối tới nguồn dữ liệu
Như tôi đã nói trong bài giảng của mình, đây là một tính năng khá hay của ADO RecordSet
Chuỗi kết nối vào SQL Server
Các ví dụ Lập trình Visual Basic
Lọc kí tự cho TextBox trong VB6
Add-In hỗ trợ cuộn chuột (mouse) trong VB6.
Cấu hình VB6 IDE nên làm trước khi lập trình

ASP 3.0
Các ví dụ Lập trình Web (ASP 3.0)
Đây là các ví dụ lập trình phía server bằng công nghệ ASP.
Tài liệu hướng dẫn cài đặt IIS

.NET
[ASP.NET] Thêm dữ liệu vào bảng phía nhiều và hiển thị dữ liệu từ bảng đó
Cho 2 bảng tblNhomhang(PK_iNhomhangID, sTennhom) tblHanghoa (PK_iHanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu, tCapnhatcuoi, FK_iNhomhangID) có quan hệ 1-N
[ASP.NET] Ví dụ hiện danh sách hàng hoá lên GridView
[ASP.NET] Ví dụ sửa dữ liệu (2)
[ASP.NET] Ví dụ sửa dữ liệu
[ASP.NET] Ví dụ Xoá bản ghi trên Repeater trình bày dữ liệu dạng bảng
[ASP.NET] Ví dụ hiện danh sách hàng hoá lên Repeater
[ASP.NET] Ví dụ Thêm dữ liệu vào 1 bảng trong DB SQL Server
[ASP.NET] Hiển thị dữ liệu trên GridView (cách đơn giản)
[ASP.NET] Ví dụ Đăng ký người dùng, Quản lý Album
Cài đặt ASP.NET cho IIS
Upload file trong ASP.NET
Các ví dụ lập trình web(ASP.NET)
Cơ bản về cách đưa 1 website Asp.NET lên host
Tài liệu hướng dẫn cài đặt IIS
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội